The Full Wiki

More info on Buji, Shenzhen

Buji, Shenzhen: Map

Advertisements
  

Wikipedia article:

Map showing all locations mentioned on Wikipedia article:Buji (Chinese: 布吉) is a town inLonggang (龙岗) District,Shenzhenmarker (深圳) Municipality,Guangdongmarker (广东) Province, Chinamarker.

Bu Ji literally means "Cloth Lucky" in Chinese.

Historically, it was located in the Sin On District of the Cantonmarker Province of South China.

Administration

Buji is divided into three main areas. These are Bantian Jiedao, Buji Jiedao and Nanwan Jiedao.

Villages in Buji

Bantian Jiedao (On the Western side):Bantian,Gangtou,Sijihuacheng,Xuexiang.

Buji Jiedao (Central area):Buji,Bujixu,Changlong,Dafen oil painting village,Dexing,Dongfangbandao,Fenghuang,Gankeng,Guanghua,Guozhan,Jinpai,Lihu,Longling,Longzhu,Luogang,Maoye,Sanlian,Shuijing,Zhonghaiyicui.

Nanwan Jiedao (On the Eastern side):Baoling,Danzhutoumarker (丹竹头),Jixia,Kanglemarker,Nanling,Nanlong,Shanglilang,Shatangbu,Shawan,Xiacun,Xialilang,Zhangshubu.

External links

  • http://www.buji.cnEmbed code:
Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message